Relax

Vďaka získaným skúsenostiam považujeme za dôležitú a neoddeliteľnú súčasť zdravia, i každého zdravého pohybu, relax. Nepochybne, práve pri oddychu ľudský organizmus načerpá mnoho síl. Je to takisto vhodný spôsob uzdravenia a regenerácie. Na základe uvedeného sa v Orient akadémii snažíme vplývať na človeka ako na celok. Okrem vzdelávania a tréningu ponúkame našim členom aktivity pre zdravie a relax. Využite aj vy možnosť dozvedieť sa spôsoby ako sa treba starať o seba, svoje zdravie, ako byť v pohode. V prípade, že niečo nefunguje ako má, ako to možno napraviť. Celostný pohľad napomáha človeku viesť zdravý a spokojný život.

Pomocou aktivít pre zdravie a relax ukazujeme ľuďom celkom odlišný spôsob nazerania na seba samého. Zastávame názor, že každý človek je sám zodpovedný za svoje zdravie. Sám sa rozhoduje ako bude žiť. Volí si sám svoj vlastný životný štýl. Aktivity, ktoré ponúkame, sú založené na pevnom základe tradičnej čínskej medicíny. Vďaka týmto aktivitám je človek schopný cítiť podnety svojho vlastného tela. Vhodne reagovať na to čo nám chce telo povedať je dôležitým faktorom na ceste k uzdraveniu resp. pri prevencii pred mnohými zdravotnými problémami.