Vzdelavanie

Zameraním a hlavným cieľom Orient akadémie je poskytovať vzdelávanie najmä v oblasti bojových umení, sebaobrany, pohybových aktivít a zdravia. Tieto oblasti ďalej podporujeme aj doplnkovými aktivitami pre oddych a na voľný čas. Hlavnou myšlienkou je priniesť aj do našich končín vedomosti, ktoré môžu ľuďom pomôcť skvalitniť a zlepšiť ich život a podmienky.

Pomocou nových myšlienok a netradičného pohľadu chceme otvoriť ľuďom nové obzory, a to najmä z oblastí orientu a východných kultúr. Všetky aktivity v Orient akadémii sú vedené ľuďmi s dobrými odbornými vedomosťami a praktickými skúsenosťami. Naším cieľom je rozvíjať spoluprácu s kvalitnými odborníkmi v danej oblasti a sprístupniť tak nové informácie širokej verejnosti. Ide hlavne o také informácie, ktoré dokážu ľuďom uľahčiť cestu ich vlastným životom. Bez problémov, strachu či zdravotných problémov.

 

Pre záujemcov organizujeme vzdelávacie aktivity v nasledujúcich formách:

Pravidelná výučba - celoročný modul štúdia v pravidelne sa opakujúcich stretnutiach

Kurz - štúdium prebieha v niekoľkých vopred dohodnutých stretnutiach

Seminár - jedňo- alebo viacdňové školenie zamerané na určitú tématiku

Prednáška - stretnutie za účelom získania nových informácií alebo odovzdanie zažitých skúseností

Terapia - predvedenie ošetrenia s možnosťou stanovenia problému a návrhom na samoliečenie