2014

Založenie Orient akadémie - vzdelávacieho centra zdravia a pohybu. Výsledok dlhoročnej práce žiakov spišskonovoveskej školy. Spojením vlastných skúseností a kontaktov s externými spolupracovníkmi vzniká bohatá ponuka vzdelávacích aktivít. Rozširuje sa ponuka bojových umení a kurzy sebaobrany. Pribúdajú aktivity pre zdravie i rôzne druhy kompenzačných cvičení.