1997

Ing. Ján Hvizdoš zakladá školu bojového umenia Ving Tsun v Spišskej Novej Vsi. Výučba prebiehala v priestoroch Centra voľného času. Prvé nábory žiakov mali obrovský úspech aj vďaka vtedajšiemu vplyvu akčných filmov.