Cvičenie

Cvičenie alebo tréning je hlavnou zložkou ďalšieho pokroku jednotlivca. Ide prioritne o skvalitnenie nadobudnutých teoretických vedomostí. Takýmto prístupom chceme podporiť praktickú stránku života, tzn. dostať všetky získané informácie a znalosti do formy nazývanej "zručnosť". Jedine tak sa podľa nás dá docieliť kvalita a odbornosť.

Pomocou vzdelávacích aktivít, ktoré ponúkame v Orient akadémii, sa môže každý jednotlivec zamerať na svoju vlastnú cestu. Ak vás viac zajíma pohyb, prihlásite sa na niektorú z kompenzačných aktivít. Ak sa zaujímate o zdravie máte možnosť získať množstvo informácií na pravidelnej výučbe, či kurze v tejto oblasti. Ak hľadáte cestu bojových umení, alebo ak sa chcete vedieť brániť, vyberiete si niektorú z daných aktivít. Základom je však pravidelná výučba a tréning.

Jedine kontinuálne vzdelávanie, precvičovanie a tréning zabezpečí zlepšovanie resp. osobný pokrok každého z nás.