2002

Bola vychovaná nová generácia inštruktorov. Zakladateľ školy Sifu Ján Hvizdoš im môže odovzdať vedenie školy. Žiaci majú pripravené bohaté programy, ktoré im rozširujú obzory. Celý proces vyučovania v škole zabezpečujú odchovanci, ktorí za svojím učiteľom dochádzajú do Prešova (KWOON - vzdelávacie centrum).