Sebaobrana (kurz)

Kurzy sebaobrany pozostávajú z niekoľkých hodín precvičovania rôznych nebezpečných situácií z reálneho života. Absolvent(ka) kurzu sa naučí lepšie zvládať stres a najmä vyhodnocovať situácie, kde môže hroziť nebezpečenstvo. V kurze sú využívané rôzne cvičné obranné zbrane a tiež improvizované zbrane.

Tento kurz ponúka záujemcom veľa užitočného z hľadiska ich bezpečnosti a schopnosti brániť sa hlavne voči silnejším útočníkom. Na spoločných stretnutiach sa oboznámite s rôznymi druhmi útočných či obranných techník.  Spôsoby použitia cvičných obranných zbraní (slzný sprej, paralyzér a pod.), či improvizovaných zbraní (ako je pero, kľúče, kabelka, dáždnik a iné predmety) sú skvelým poznatkom v boji o svoj vlastný život. Skúsení inštruktori vysvetlia základné účinné princípy sebaobrany v nebezpečných situáciách, ktorými môžu byť prepadnutia, krádeže alebo znásilnenia.

Cieľom kurzu nie je oboznamovať účastníkov s množstvom zložitých techník, ale naučiť ich brániť sa efektívne, rýchlo a jednoducho.

 

Kurz ženskej sebaobrany