Lukostreľba (kurz)

Streľba z luku je praktické lovecké a vojenské umenie a z neho vzniknuté športové odvetvie. Lukostreľba vznikla začiatkom 16. storočia pred naším letopočtom a odvtedy sa stal luk jednou z najpoužívanejších zbraní vôbec. Používal sa v armáde, na ochranu a tiež na lov. 

Organizujeme kurzy, semináre a workshopy streľby z lukov (tradičnej) v spolupráci s Lukostrelnica Prešov a KWOON - vzdelávacie centrum

Postupne boli luky ako zbrane nahradené kušami a zbraňami na pušný prach. Schopnosti ovládať luk sa stávali čoraz zriedkavejšími, využívanými pri obradoch a občas pri love.

Zaujímavosťou je postavenie lukostreľby v Japonsku, kde jej vojenské využitie postupne prerástlo do exaktne definovaného bojového umenia nazývaného Kyudo. Faktom je, že v stredovekom Japonsku bol luk zbraňou samurajov.

Lukostreľba nezostala len bojovým umením, ale preniesla sa aj do náboženských obradov. Významné miesto jej patrí v Zenovej filozofii kedy streľba z luku je jednou z ciest k poznaniu a kľúčom k "diamantovej bytosti."

Lukostreľba je životný štýl, skvelý šport a bojové umenie. V každom prípade aj výborný koníček a spôsob ako príjemne tráviť voľný čas. Lukostreľba, ak už strelec strieľa niekoľko rokov, má podobné znaky ako meditácia, pretože sústredenie pri výstrele je viac než len mechanická a automatická činnosť. Najlepší strelci vedia doslovne výstrely ovládať a prežívať. Výstrely z luku umožňujú zlepšovať sebakontrolu a sebadisciplínu.

Čoraz viac ľudí aj na Slovensku si nachádza cestu k tomuto bojovému umeniu, s ktorým je možné začať prakticky v každom veku a nie je ani veľmi finančne náročné ako iné strelecké športy/bojové umenia, ak hovoríme o rekreačnej lukostreľbe.